روزی خواهد آمد ...

 

نیمه ی شعبان گل نرگس شکفت / چلچله از شادمانی شب نخفت

آبشار یک لحظه آرام شد ، نریخت / تا که رازش با گل نرگس بگفت


سرو حیران شد از آن فر و جلال / ماه فرو مانده در آن حسن جمال


نیمه شعبان را به شما دوستان خوبم تبریک عرض می کنم.

التماس دعا

/ 1 نظر / 38 بازدید
مونیکا - لنگرگاه آرامش

عیدت مبارک سارا جون [گل]